Откриване на Международен симпозиум „КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА“ – 28 октомври 2016 г., от 10.30 часа, зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет