НАУЧНА ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА“, 28-29 ОКТОМВРИ 2016 Г.

 Международен симпозиум

Кирило-Методиевите ученици в Плиска”,

28-29 октомври 2016 г., гр. Шумен

 

НАУЧНА ПРОГРАМА

 

28 октомври 2016 г. (петък)

Зала 219, Корпус 1

10.30 – 10.40 Откриване на Международния симпозиум Кирило-Методиевите ученици в Плиска

 

СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Ростислав Станков

10.40 – 11.00 Христо Трендафилов (Шумен) – Симеон в Плиска

11.00 – 11.20 Тодор Тодоров (Шумен) – Контактите на византийските институции с Плиска през ІХ – Х в. според данните на сфрагистиката

11.20 – 11.40 Елена Статева (София) – Развитие на Българската църква след 885/6 г.: титлите „архиепископ“ и „екзарх“

11.40 – 12.00 Павел Георгиев (Шумен) – За книжовния прототип на надписа с името на Климент, папа Римски от манастира при Равна

12.00 – 12.20 Зарко Ждраков (София) – За прехода от глаголица в кирилица (по данни на седмолъчния печат от Плиска)

Разисквания: 12.20 – 12.40

                Обедна почивка: 12.40 – 14.00

 

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Веселин Панайотов

14.00 – 14.20 Константин Константинов (Шумен) – Археологически данни за настаняването на Кирило-Методиевите ученици в Плиска през 886 г.

14.20 – 14.40 Стела Дончева (Шумен) – Амулет с надпис от околностите на Плиска

14.40 – 15.00 Анчо Калоянов (Велико Търново) – Словата на Св. цар Петър като исторически извори

Почивка: 15.00 – 15.20

15.20 – 15.40 Пиринка Пенкова (Калундборг, Дания) – Възприемането на Атанасий Александрийски в западната традиция и влиянието ѝ върху Константин Преславски в превода на „Словата против арианите“

15.40 – 16.00 Мария Спасова (Велико Търново) – Предпреславски (плисковски?) вариант (превод?) на „Мъчение на св. Георги“ в сръбски ръкопис от XIV век

16.00 – 16.20 Николай Николов (Шумен) – Неологизми в старобългарския превод на „Огласителните слова“ на Св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478)

16.20 – 16.40 Мария Тихова (Шумен) – Великден или Велика нощ (по „Учителното евангелие“ на епископ Константин Преславски)

Разисквания: 16.40 – 16.50

                 Почивка: 16.50 – 17.00

 

17.00 часа, зала 309, Корпус 1 на Шуменския университет

Представяне на книгата на проф. Пиринка Пенкова: Свети Атанасий Александрийски. Трето слово против Арианите. Изследване и издание на текста. София, 2016, Издателство „Валентин Траянов“.

18.00 часа, зала 118, Корпус 1 на Шуменския университет

Коктейл за гостите и участниците в Симпозиума

 

29 октомври 2016 г. (събота)

Зала 219, Корпус 1

СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Мария Спасова

09.20 – 09.40 Регина Койчева (София) – Химнографската дейност в Плиска

09.40 – 10.00 Веселин Панайотов (Шумен) – Ранни славянски химнографи

10.00 – 10.20 Ценка Досева (София) – Службите за пророк Илия в староизводни славянски минеи

10.20 – 10.40 Тереза Герчева (Шумен) – Химнографският контекст на Климентовия акростишен подпис

Почивка: 10.40 – 11.00

11.00 – 11.20 Ростислав Станков (София) – Из наблюдений над лексикой древнеболгарского перевода „Хроники“ Георгия Амартола: мнимые русизмы (3)

11.20 – 11.40 Анета Тихова (Шумен) – За употребата на бъдеще време в славянския превод на „История на Юдейската война“ от Йосиф Флавий според Архивския хронограф

11.40 – 12.00 Нели Василева (Варна) – За славянските преводи на „Житието на Св. Антоний Велики“

12.00 – 12.20  Ирина Павлова (Велико Търново) – Фрагмент от „Житието на Андрей Юродиви“ в среднобългарски ръкопис (препис) от ХІV в.

Разисквания: 12.20 – 12.40

Обедна почивка: 12.40 – 14.00

 

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д. фил. н. Христо Трендафилов

14.00 – 14.20 Жени Жикова (София) – Евангелските цитати в авторските части на беседите от „Учително евангелие“ на Константин Преславски

14.20 – 14.40 Невена Гавазова (Велико Търново) – Из лекарската чанта на наставника (по слово / степен 5 на книгата „Лествица“)

14.40 – 15.00 Уилям Федер (Утрехт, Холандия) – Южнославянски изборни преписи на „Скитския патерик“

15.00 – 15.20 Грета Стоянова (Шумен) – „Римският патерик“ и старобългарската агиография

15.20 – 15.40 Невена Георгиева (Шумен) – Представата за царя-покръстител, отразена в историята за Варлаам и Йоасаф (по препис 3/14 РМ)

Почивка: 15.40 – 16.00

16.00 – 16.20 Антоанета Буюклиева (Бургас) – Композиционен модел и идейно съдържание на поученията на Климент Охридски

16.20 – 16.40 Кирил Маринов (Лодз, Полша) – Още веднъж за пар. XXIII.67 от „Пространното житие на Климент Охридски“

16.40 – 17.00 Ивета Рашева (София) – Няколко литературни произведения, посветени на 1000-годишнината от Успението на Св. Климент Охридски

17.00 – 17.20 Татяна Строковска (Дубна, Русия) – Святость и Святой в похвальных словах и поучениях Климента Охридского

17.20 – 17.40 Стефан Стефанов (Шумен) – Църковнославянските служби на свети Климент Охридски от йеромонах Калистрат Зографски и от епископ Партений Левкийски

Разисквания: 17.40 – 18.30

 

30 октомври 2016 г. (неделя)

Екскурзия до Археологическия комплекс ”Плиска”,

Историческия музей в гр. Провадия

и до крепостта „Овеч“ в гр. Провадия

Тръгване: 9.00 часа, от паркинга на Шуменския университет