Глѫбины кънижныѩ – книга 2 – 2004

ОПИСИ НА РЪКОПИСИ

“НЕБЕСА” ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО В ДРЕВНЕРУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ: ОБЗОР СПИСКОВ – Христо Трендафилов

ИЗДАНИЯ НА ТЕКСТОВЕ

“Пѣснь къ богоу пѣвамъ” – АКРОСТИХОВЕ НА СВ. МЕТОДИЙ? – Веселин Панайотов
ЖИТИЕТО НА МЪЧЕНИК ТЕОТЕКН – ЕДИН НЕИЗДАДЕН ПРЕСЛАВСКИ ПРЕВОД – Климентина Иванова
КАНОН ЗА ТЕОДОР ТИРОН ОТ КЛИМЕНТ – Веселин Панайотов
СВЕДЕНИЯ ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ЕДНО ПОЛЕМИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ – Веселин Панайотов
ПРАВИЛА И ПОСЛАНИЯ ЗА ЕРЕСИТЕ – Веселин Панайотов
АНТИЕРЕТИЧЕСКИЯТ ЦИКЪЛ В КОРМЧАЯТА ОТ ХVІ ВЕК – Веселин Панайотов
ЛЕЧЕБНИЦИ – Веселин Панайотов
ХРОНИКАТА НА ИСАЙ – Веселин Панайотов
СЛОВО ЗА МАЙКАТА ГРЕШНИЦА – Десислава Иванова, Веселин Панайотов
ДВА КАНОНА НА СЛАВЯНСКИЯ КНИЖОВНИК БОЯН – Веселин Панайотов