НЦ „Преславска книжовна школа“ е изследователски център към Шуменски университет.  В него си сътрудничат учени от различни области на познанието, свързани с културата на българското и славянското средновековие.
Тук можете да намерите информация за нас и за дейността ни.

Издания

Том 1 – 1995
Том 2 – 1997
Том 3 – 1998
Том 4 – 1999
Том 5 – 2000
Том 6 – 2002
Том 7 – 2003
Том 8 – 2005
Том 9 – 2006
Том 10 – 2008
Том 11 – 2011
Том 12 – 2012
Том 13 – 2013
Том 14 – 2014
Том 15 – 2015
Том 16 – 2016
Том 17 – 2017
Книга 1 – 2003
Книга 2 – 2004
Книга 3 – 2005
Книга 4 – 2006
Книга 5,
Книга 6
Книга 1 – 1999
Книга 2 – 2005
Книга 3 – 2017
1. TRIANTAFYΛΛO
2. ФИЛОЛОГИЯ
И ТЕКСТОЛОГИЯ
3. QUADRIVIUM
Медиевистични
изследвания